• slider_foto_05

  ‘Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken’ - Prediker 4:12

   
 • slider_foto_04

  Gabriël maakt zich sterk voor uw toekomst en dat van uw zaak!

   
 • slider_foto_03

  Gabriël voor de Zaak. Daar kunt u op vertrouwen!

   
 • slider_foto_02

  Met Gabriël trekt u altijd aan het langste eind!

   

Hacken en datalekken

Hacken en het lekken van gevoelige data, het komt steeds vaker voor. Cyberrisks zoals cybercrime en datalekken kunnen veel schade veroorzaken in jouw organisatie. De schade door cyberrisico’s is in 2015 voor Nederlandse bedrijven en organisaties vastgesteld op 8,8 miljard euro, dit bedrag neemt elk jaar weer verder toe. Het is tegenwoordig van groot belang om als bedrijf of organisatie over deze risico's na te denken. 

Wat zijn cyberrisks?
Data kan gehackt worden of medewerkers kunnen (on)bewust data lekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mailen van klantgegevens aan verkeerde personen, of het verlies van een usb-stick of andere mobiele apparaten met gegevens van klanten of leveranciers. Gevolgen die dit kan hebben zijn ondermeer boetes, reconstructiewerk van data, claims van derden, omzetderving en reputatieschade.

Wat kan je ertegen doen?
Veel bedrijven en organisaties hebben de beveiliging van hun data uitbesteed. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor het hacken of lekken van data. Hiervoor zijn de volgende maatregelen te treffen:

 • Databeveiliging, waaronder bijvoorbeeld encryptie van persoonsgegevens.
 • Signaleringssysteem voor datalekken en -inbreuken.
 • Cyberlogboek voor rapportage van datalekken en -inbreuken.
 • Communicatie-/crisisplan voor het informeren van de Autoriteit persoonsgegevens, betrokkenen en media.
 • Cyberteam, bestaande uit een ICT/IT-specialist, jurist en een communicatiespecialist.
 • Cyberrisk-verzekering

Cyberrisk-verzekering
Schade door een cyberincident is meestal niet (volledig) gedekt onder de traditionele verzekeringen zoals aansprakelijkheids- en fraudeverzekeringen. Een cyberrisk-verzekering biedt dekking voor vele kosten als gevolg van verlies van data en inbreuk op privacy, zoals:

 • Vergoeding van netto omzetverlies.
 • Claims van derden en civielrechtelijke boetes van toezichthouders.
 • Verweerkosten en kosten van reputatieherstel.
 • Kosten van communicatie met belanghebbenden en van klantondersteuning.
 • Kosten van onderzoek en kosten van advies in systeembeveiliging/ Forensisch onderzoek na datalek.
 • Reparatie of vervanging van website, softwareprogramma’s of data.

De voorwaarden en premie van deze verzekering verschilt per situatie. De premies beginnen meestal vanaf € 690 op jaarbasis.

Laatste nieuws

Hacken en datalekken

Hacken en het lekken van gevoelige data, het komt steeds vaker voor. Cyberrisks zoals cybercrime en datalekken kunnen veel schade veroorzaken in jouw organisatie. De schade door cyberrisico’s is in 2015 voor Nederlandse bedrijven en organisaties vastgesteld op 8,8 miljard euro, dit bedrag neemt elk jaar weer verder toe. Het is tegenwoordig van groot belang om als bedrijf of organisatie over deze risico's na te denken. 

Lees verder »